Rozwód, czy separacja?

Decyzja o rozstaniu to niewątpliwie trudna decyzja w życiu człowieka. Dla ludzi będących w związku małżeńskim rodzi to konieczność podjęcia rozstrzygnięć o sprawach rodziny, tj. o wspólnych dzieciach, czy też o wspólnym majątku, zatem małżonkowie muszą rozstrzygnąć, co będzie korzystniejsze? Rozwód czy separacja?

Oczywiście, nie ma tu jednej, najlepszej odpowiedzi, bowiem, aby podjąć odpowiednią decyzję należy, nade wszystko zadać sobie pytanie o przyszłość.

Rozwód jest jedynym rozwiązaniem, jeżeli nie widzimy jakichkolwiek szans na kontynuowanie wspólnego życia z Naszym małżonkiem, a przyszłości myślimy o zawarciu związku małżeńskiego z inną osobą. W każdym inny przypadku, rozwiązaniem będzie na pewno pozew o separację, albowiem orzeczenie separacji nie będzie przeszkodą do tego, aby małżonkowie powrócili do wspólnego pożycia.

Skutki separacji są zbliżone do skutków rozwodu, jednak z tym wyjątkiem, że pomimo orzeczenia separacji, małżeństwo nadal trwa. Wówczas małżonkowie nie mają możliwości zawrzeć nowego związku małżeńskiego, nie ma też możliwości powrotu do nazwiska jakie nosili przed zawarciem małżeństwa. W tym miejscu należy wskazać, iż tak jak przy orzeczeniu rozwodu, orzeczenie separacji powoduje zniesienie obowiązków małżeńskich, czyli na skutek separacji ustają małżeńskie obowiązki dotyczące wierności, pożycia, wzajemnej pomocy, czy też współdziałania jedynie dla dobra założonej rodziny i przyczyniania się do zaspokajania jej potrzeb.

Czasem jednak względy tak zwanej słuszności mogą przesądzać jednak o obowiązku niesienia wzajemnej pomocy materialnej i duchowej albo konieczności realizacji obowiązku alimentacyjnego.

W sferze majątkowej małżonków orzeczenie separacji wywiera skutek także co do prawa spadkowego, gdyż prawomocne orzeczenie separacji spowoduje powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami, a to z mocy prawa. W przypadku śmierci jednego z małżonków pozostających w separacji, drugi małżonek pozostaje wyłączony od dziedziczenia na mocy ustawy, jednakże nie wyklucza to dziedziczenia testamentowego.

Orzekając separację sąd, stosuje te same przepisy co przy rozwodzie, to znaczy orzeka o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, o alimentach na dzieci, o władzy rodzicielskiej, czy też kwestią wspólnego zamieszkania, albo obowiązku utrzymywania jednego małżonka przez drugiego.

Należy też wspomnieć, że przepisy prawa rodzinnego przewidują przypadki, kiedy to orzeczenie separacji jest jednak niedopuszczalne, a mianowicie separacja nie może być orzeczona, jeżeli byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego albo w skutek niej mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci.

Jeśli nie wiesz, albo nadal masz wątpliwości, co do tego jakie postępowanie należy zainicjować w Twojej sprawie, kiedy i w jaki sposób podzielić wspólny majątek albo też nie potrafisz porozumieć się z małżonkiem w kwestiach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej skontaktuj się z naszą Kancelarią adwokacką. Wspólnie wypracujemy najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie - adwokat Wrocław Tomasz Piróg.

Kancelaria adwokacka z Wrocławia świadczy swoje usługi na terenie: Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Jawor, Lubin, Trzebnica. Adwokat Wrocław, prawnik Wrocław
ADWOKAT WROCŁAW TOMASZ PIRÓG

Wykonanie strony i pozycjonowanie - A. R. Efective
Projekt graficzny strony - Sabina Mańka

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki obsługi plików cookies w Twojej przeglądarce.